04
ส.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1684

mou1วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอัครเมธี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

26
ก.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1670

apac_mraวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) ได้รับการคงสถานะของการยอมรับร่วมกับ APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation) จาก APAC- MRA Council

 

02
ก.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1581

title_assessor2วันที่ 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2565 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Assessor Training Course for Laboratories" สำหรับบุคลากรภายนอก

07
มี.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1533

title_assessorวันที่ 28 กุมภาพันธ์, 1-4 และ 7 มีนาคม 2565 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Assessor Training Course for Laboratories"

23
ก.ย.
Read More Comments (0) Hits: 2753

nir2วันที่ 22 - 23 กันยายน 2564 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร "แนวทางการตรวจประเมินด้านวิชาการโดยเทคนิค NIR" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting

03
ก.ย.
Read More Comments (0) Hits: 2319

Harmonize 02วันที่ 2-3 กันยายน 2564 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงสู่สากล" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting โดยมุ่งเน้นให้หน่วยตรวจและรับรอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้