15
ก.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1727

2023_17011-1วันที่ 15 กันยายน 2566 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17011: 2017 – Conformity assessment : Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies” สำหรับบุคลากรของกองฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 30 คน ณ ห้อง 519 ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

04
ก.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1668

thailab_2023ขอเชิญชวนร่วมสัมมนาวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในงาน Thailand LAB International 2023 ในวันที่ 6 ก.ย. 2566 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้อง MR220 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

 

10
ส.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1778

News_PT3วันที่ 9-11  สิงหาคม 2566 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Assessor Training Course for PTP Accreditation" ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ และห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์ มุ่งเน้นสร้างความพร้อมให้บุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินสำหรับการให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

 

27
ก.ค.
Read More Comments (0) Hits: 2120

iso17043-23-4เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17043 : 2023” ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่กองฯ ผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ จำนวนกว่า 200 คน

 

05
ก.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1704

WAD2023_1นางพจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนางภัทรภร ธนะภาวริศ และนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมประชุม “APAC Annual Meetings 2023” ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566

08
มิ.ย.
Read More Comments (0) Hits: 2026

WAD2023_19 มิถุนายน 2566 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (บร.วศ.), สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมจัดสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในวันรับรองระบบงานโลกประจำปี 2566 ในหัวข้อ “Accreditation supporting the future of global trade.” ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้