บร.วศ. ต้อนรับตัวแทนจากหน่วยรับรองระบบงานสิงคโปร์

on 16 พฤษภาคม 2567
ฮิต: 345

 

 

SG_1SG_2SG_8
SG_3SG_4SG_5
SG_7SG_6

 

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับตัวแทนหน่วยรับรองระบบงานสิงคโปร์ (SAC : Singapore Accreditation Council) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (SAL) กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการรับรองห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ยังเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของหน่วยรับรองระบบงานระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้