12
มี.ค.

ethics_coverวันที่ 12 มีนาคม 2567 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. และนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ"  ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจำนวนกว่า 200 ราย

 

05
มี.ค.

valid5วันที่ 4 มีนาคม 2567  นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ”  ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ให้แก่บุคลากรของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจำนวนกว่า 200 ราย

 

29
ก.พ.

ptp5_1วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “สร้างความเข้มแข็งหน่วยตรวจสอบและรับรองด้านการประกันคุณภาพผลการทดสอบเพื่อการยอมรับในระดับสากล”  ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบและรับรองจำนวนกว่า 300 ราย

 

19
ก.พ.

ptp5_1เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานเดียวในนามประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA) ในการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เป็นอันดับที่ 5 ของโลกในปี พ.ศ. 2567

 

07
ก.พ.

calibrate_2024วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อการยอมรับร่วมการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ” โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯ กว่า 100 ท่าน ประกอบด้วยบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากเครือข่ายห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

31
ธ.ค.

ceremony2024_1วันที่ 30 มกราคม 2567 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทดสอบ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ รวม 15 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้