29
ก.ย.

nir2วันที่ 22 - 23 กันยายน 2564 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร "แนวทางการตรวจประเมินด้านวิชาการโดยเทคนิค NIR" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting

09
ก.ย.

Harmonize 02วันที่ 2-3 กันยายน 2564 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงสู่สากล" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting โดยมุ่งเน้นให้หน่วยตรวจและรับรอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 

30
ส.ค.

Harmonize 02กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอร่วมแสดงความยินดีแก่ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

22
ส.ค.

covid 4นโยบายการตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อรองรับสถานการณ์ไม่ปกติ (ประกาศใช้ 23 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

16
ส.ค.

uncer2วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตร "การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting

14
มิ.ย.

iso151891วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2564 นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนด ISO 15189 " ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้