16
ต.ค.

policy pngนโยบายการตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 (ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) [รายละเอียดเพิ่มเติม]

19
ส.ค.

PTP 1วันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Assessor Training Course for PTP Accreditation"

13
ส.ค.

ilacวันที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (ILAC) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการยอมรับร่วมด้านการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034 ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

16
มิ.ย.

clipboard list flatนโยบายการตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 (ประกาศใช้ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563) [รายละเอียดเพิ่มเติม]

26
ธ.ค.

har 424 ธันวาคม 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Harmonization of Assessor, TSC, LAC "

19
ธ.ค.

4AB 1สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (บร.) ประชุมความร่วมมือกับหน่วยรับรองระบบงานของประเทศ (Accreditation Body) ณ ห้องประชุม 230 ชั้น 2 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562