21
ก.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1934

B6 8วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนาเสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017” และ เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

01
ส.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1801

D11 1วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 1 สิงหาคม 2562 นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศระหว่างหน่วยงานรับรองระบบงานและสถาบันมาตรวิทยา (4AB + 1NMI)” ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

20
มิ.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1886

C6 4นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะประกอบด้วย นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ นางภัทรภร ธนะภาวริศ และนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meetings 2019

07
มิ.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1607

B9 37 มิถุนายน 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผนึกกำลังจัดสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในวันรับรองระบบงานโลกประจำปี 2562 ในหัวข้อการรณรงค์และส่งเสริมคือ “การรับรองระบบงานช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทาน (Accreditation: Adding Value to Supply Chain)”

07
พ.ค.
Read More Comments (0) Hits: 2002

A9 3วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการตรวจประเมินตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 ในประเด็นที่สำคัญ”

26
เม.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1688

A3 226 เมษายน 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี แห่งการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้