09
พ.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1707

D3 1กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้านโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการในประเทศ กระตุ้นตลาดทั้งในประเทศให้เกิดการยอมรับสินค้าบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างความพร้อมการแข่งขันในเวทีโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ล่าสุดมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการ การทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ให้ผู้ประกอบการ 42 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองฯ แล้ว 234 ห้องปฏิบัติการ

19
ส.ค.
Read More Comments (0) Hits: 2763

PTP 1วันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Assessor Training Course for PTP Accreditation"

13
ส.ค.
Read More Comments (0) Hits: 2139

ilacวันที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (ILAC) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการยอมรับร่วมด้านการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034 ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

26
ธ.ค.
Read More Comments (0) Hits: 2795

har 424 ธันวาคม 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Harmonization of Assessor, TSC, LAC "

19
ธ.ค.
Read More Comments (0) Hits: 3251

4AB 1สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (บร.) ประชุมความร่วมมือกับหน่วยรับรองระบบงานของประเทศ (Accreditation Body) ณ ห้องประชุม 230 ชั้น 2 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

19
พ.ย.
Read More Comments (0) Hits: 3046

NQI 2สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาระบบการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้