08
มิ.ย.

WAD2023_19 มิถุนายน 2566 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (บร.วศ.), สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมจัดสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในวันรับรองระบบงานโลกประจำปี 2566 ในหัวข้อ “Accreditation supporting the future of global trade.” ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

01
มิ.ย.

WAD2023_1วันที่ 1 มิถุนายน 2566 บร. เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “มาตรวิทยาเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร” ณ ห้องเลอคองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

18
พ.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1003

anouncementประกาศกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง การให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2023 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

01
มี.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1672

ceremony2023_1วันที่ 1 มีนาคม 2566 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทดสอบ, ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง รวม 53 หน่วยงาน

 

18
ธ.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1513

harmonization2022_1เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Harmonization of Assessor, TSC, LAC for Testing laboratory, PTP, RMP"

 

10
ส.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1717

title_assessorassessor_PTP1วันที่ 8 – 10  สิงหาคม 2565 นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Assessor Training Course for PTP"

 

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้