29
ก.พ.

ptp5_1วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “สร้างความเข้มแข็งหน่วยตรวจสอบและรับรองด้านการประกันคุณภาพผลการทดสอบเพื่อการยอมรับในระดับสากล”  ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบและรับรองจำนวนกว่า 300 ราย

 

19
ก.พ.

ptp5_1เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวง อว. ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานเดียวในนามประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA) ในการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เป็นอันดับที่ 5 ของโลกในปี พ.ศ. 2567

 

07
ก.พ.

calibrate_2024วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อการยอมรับร่วมการขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ” โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯ กว่า 100 ท่าน ประกอบด้วยบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากเครือข่ายห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

31
ธ.ค.

ceremony2024_1วันที่ 30 มกราคม 2567 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทดสอบ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ รวม 15 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

18
ธ.ค.

assessorlab_2023_1วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for Laboratories” โดยกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) ร่วมกับกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการทางด้านห้องปฏิบัติการทดสอบจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกว่า 20 ราย

 

14
พ.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1685

IAF-ILAC2023_2นางพจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมประชุม “IAF-ILAC Joint Annual Meetings 2023” ณ มอนทรีออล ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2566

 

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้