ประวัติ

ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

More

MRA

APAC/ILAC MRA : Bureau of Laboratory Accreditation

More

ประกาศ

1) ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายการรับรอง ILAC MRA Mark
2) นโยบายด้านความเป็นกลางของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

more

ขั้นตอนการรับรองระบบงาน

ขั้นตอนการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17043 ISO 17034

more
Feature 5 1

4ABs Single Platform

เอกสารข้อแนะนำ เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint assessment) ภายใต้การรับรองระบบงานในประเทศไทยแบบเครือข่ายเดียว (Single Platform)

more

home banner policy th

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • บร.วศ. ร่วมประชุม “IAF-ILAC Joint Annual Meetings 2023” ณ มอนทรีออล ประเทศแคนาดา

  IAF-ILAC2023_2นางพจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมประชุม “IAF-ILAC Joint Annual Meetings 2023” ณ มอนทรีออล ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2566

   

   
 • เร่งเสริมแกร่งบุคลากรของ บร. ด้วยการอบรม หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17011: 2017

  2023_17011-1วันที่ 15 กันยายน 2566 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17011: 2017 – Conformity assessment : Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies” สำหรับบุคลากรของกองฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 30 คน ณ ห้อง 519 ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

   

   

พิธีมอบใบรับรอง

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงาน

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้