ประวัติ

ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

More

MRA

APAC/ILAC MRA : Bureau of Laboratory Accreditation

More

ประกาศ

1) ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายการรับรอง ILAC MRA Mark
2) นโยบายด้านความเป็นกลางของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

more

ขั้นตอนการรับรองระบบงาน

ขั้นตอนการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17043 ISO 17034

more
Feature 5 1

4ABs Single Platform

เอกสารข้อแนะนำ เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint assessment) ภายใต้การรับรองระบบงานในประเทศไทยแบบเครือข่ายเดียว (Single Platform)

more

home banner policy th

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบรับรอง

  • พิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ วันที่ 30 มกราคม 2567

    ceremony2024_2 วันที่ 30 มกราคม 2567 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทดสอบ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ รวม 15 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

     

     

    พิธีมอบใบรับรองเพิ่มเติม

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงาน

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้