ประวัติ

ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

More

MRA

APAC/ILAC MRA : Bureau of Laboratory Accreditation

More

ประกาศ

1) ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายการรับรอง ILAC MRA Mark
2) นโยบายด้านความเป็นกลางของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

more

ขั้นตอนการรับรองระบบงาน

ขั้นตอนการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17043 ISO 17034

more
Feature 5 1

4ABs Single Platform

เอกสารข้อแนะนำ เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินร่วมกัน (Joint assessment) ภายใต้การรับรองระบบงานในประเทศไทยแบบเครือข่ายเดียว (Single Platform)

more

home banner policy th

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • บร.วศ. ต้อนรับตัวแทนจากหน่วยรับรองระบบงานสิงคโปร์

  SG_1วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับตัวแทนหน่วยรับรองระบบงานสิงคโปร์ (SAC : Singapore Accreditation Council)

   

   
 • บร.วศ. เสริมความเข้มแข็งหน่วยรับรองระบบงานประเทศไทย เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการไทยสู่มาตรฐานสากล

  uncer_1วันที่ 29-30 เมษายน 2567 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Uncertainty of Measurement for testing Laboratory” มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งหน่วยรับรองระบบงานประเทศไทยด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการ โดยเฉพาะการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการไทยสู่มาตรฐานสากล ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

   

   

พิธีมอบใบรับรอง

 • พิธีมอบหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ วันที่ 30 มกราคม 2567

  ceremony2024_2 วันที่ 30 มกราคม 2567 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทดสอบ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ รวม 15 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

   

   

  พิธีมอบใบรับรองเพิ่มเติม

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงาน

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ติดต่อเรา

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้