ติดต่อเรา

 

สายรถประจำทางที่ผ่าน : สาย 8, 92, 97, 67, 44, 157, ปอ.509
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ชั้น 6 อาคารหอสมุดฯ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2201-7125, 0-201-7134, 0-2201-7165

โทรสาร : 0-2201-7126, 0-2201-7201

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.