26
ก.ค.
Read More Comments (0) Hits: 2513

apac_mraวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) ได้รับการคงสถานะของการยอมรับร่วมกับ APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation) จาก APAC- MRA Council

 

02
ก.ค.
Read More Comments (0) Hits: 2405

title_assessor2วันที่ 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2565 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Assessor Training Course for Laboratories" สำหรับบุคลากรภายนอก

07
มี.ค.
Read More Comments (0) Hits: 2348

title_assessorวันที่ 28 กุมภาพันธ์, 1-4 และ 7 มีนาคม 2565 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Assessor Training Course for Laboratories"

23
ก.ย.
Read More Comments (0) Hits: 3625

nir2วันที่ 22 - 23 กันยายน 2564 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดอบรมหลักสูตร "แนวทางการตรวจประเมินด้านวิชาการโดยเทคนิค NIR" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting

03
ก.ย.
Read More Comments (0) Hits: 3148

Harmonize 02วันที่ 2-3 กันยายน 2564 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงสู่สากล" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting โดยมุ่งเน้นให้หน่วยตรวจและรับรอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง 

24
ส.ค.
Read More Comments (0) Hits: 2950

Harmonize 02กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอร่วมแสดงความยินดีแก่ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้