23
ส.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1715

aplac logo jpegเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับแจ้งจากองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิกฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC)

26
ก.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1765

rsz img 0099วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

09
ก.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1665

rsz img 7949วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for PTP Accreditation” ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

03
ก.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1727

rsz mou 9วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาห้องปฏิบัติการ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมลงนาม ความร่วมมือกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 14 หน่วยงาน

02
ก.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1798

rsz 1img 8916วันที่ 2-7 กรกฎาคม 2561 นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for Testing laboratory” ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง

22
มิ.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1724

rsz img 6666วันที่ 22 มิถุนายน 2561 วันรับรองระบบงานโลก ประจำปี 2561 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข เป็น 4 หน่วยงานของประเทศไทยที่ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ โดยกำหนดหัวข้อในการรณรงค์และส่งเสริมคือ “Accreditation : Delivering a Safer World”

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้