01
ส.ค.
Read More Comments (0) Hits: 2001

D11 1วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 1 สิงหาคม 2562 นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศระหว่างหน่วยงานรับรองระบบงานและสถาบันมาตรวิทยา (4AB + 1NMI)” ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

20
มิ.ย.
Read More Comments (0) Hits: 2055

C6 4นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมคณะประกอบด้วย นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ นางภัทรภร ธนะภาวริศ และนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meetings 2019

07
มิ.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1748

B9 37 มิถุนายน 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผนึกกำลังจัดสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในวันรับรองระบบงานโลกประจำปี 2562 ในหัวข้อการรณรงค์และส่งเสริมคือ “การรับรองระบบงานช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทาน (Accreditation: Adding Value to Supply Chain)”

07
พ.ค.
Read More Comments (0) Hits: 2183

A9 3วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการตรวจประเมินตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 ในประเด็นที่สำคัญ”

26
เม.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1831

A3 226 เมษายน 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี แห่งการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

12
มี.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1815

B3 4วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Harmonization of Assessor,TSC,LAC in PTP and RMP Accreditations” โดยมี ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้