16
มี.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1749

rsz 29339794 1773252846047754 7052711890627067904 nวันที่ 16 มีนาคม 2561 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบสำหรับ SMEs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

28
ก.พ.
Read More Comments (0) Hits: 1855

rsz 28379085 1756629687710070 8125979527859756856 nนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

27
ก.พ.
Read More Comments (0) Hits: 1716

rsz 28337470 1754742814565424 1761028806313493129 oนางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบสำหรับ SMEs ภาคใต้” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมด้าน วทน.ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ”

24
ม.ค.
Read More Comments (0) Hits: 2036

rsz 1516760107496สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการมีภารกิจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ และสำนักฯ ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมกับ APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, APLAC MRA)

15
ม.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1859

rsz 0276วันที่ 15 มกราคม 2561 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 ให้เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก วศ. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

19
ธ.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1867

rsz img 0320กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยรับรองระบบงานจากประเทศอินโดนีเซีย KAN

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้