04
ต.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1563

rsz img 9015กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานรับรองระบบงานของประเทศญี่ปุ่น International Accreditation Japan (IAJapan)

03
ต.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1620

rsz s 6801701871156กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้มีการพัฒนากลไกลและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องการการทุจริต และสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม โดยล่าสุด นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ รักษาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมแสดงความยินดี แด่ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

24
ส.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1660

rsz 03กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารในภาคเหนือโดยเดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายในระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2560

23
ส.ค.
Read More Comments (0) Hits: 2511

TAF logo 300x268กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการเปิด การประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานรับรองระบบงาน

07
ส.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1666

rsz 2127 สิงหาคม 2560 นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมี” จัดโดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้