17
พ.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1805

rsz 9วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ จังหวัดจันทบุรี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 6 หน่วยงานในกำกับ นำโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดกิจกรรมโอทอปสัญจรและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโอทอป และ SMEs เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

03
พ.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1890

rsz img 1468วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ จัดพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

03
พ.ย.
Read More Comments (0) Hits: 1775

rsz 1img 2187วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ทีมงานนวัตกร I Team หรือ Innovation Team กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ได้เปิดให้ผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ระบบบริการนี้จริง

16
ต.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1735

rsz 4กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และนางรติกร อลงกรณ์โชติกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ. เชียงใหม่

09
ต.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1743

rsz image 1a6af7eกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

04
ต.ค.
Read More Comments (0) Hits: 1720

rsz img 9015กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานรับรองระบบงานของประเทศญี่ปุ่น International Accreditation Japan (IAJapan)

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้