วศ.อว. หนุนพัฒนาทรัพยากรบุคคลขับเคลื่อนระบบ NQI ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

on 18 ธันวาคม 2566
ฮิต: 1177

  

 assessorlab_2023_1  assessorlab_2023_2  assessorlab_2023_3
 assessorlab_2023_4  assessorlab_2023_5  assessorlab_2023_6
  assessorlab_2023_7  assessorlab_2023_8 

 

         

               วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Assessor Training Course for Laboratories” ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดยกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) ร่วมกับกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการทางด้านห้องปฏิบัติการทดสอบจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกว่า 20 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมให้บุคลากรที่จะทำหน้าที่ผู้ประเมินของกองฯ มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและแนวทางการตรวจประเมินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO/IEC 17011 โดยใช้แนวทางการอบรมตามข้อแนะนำของ APAC : Guidelines on Training Course for Assessors (APAC CBC-002) ทั้งนี้ผู้อบรมจะต้องเข้ารับการอบรมฯ ให้ครบทั้ง 6 วัน และต้องสอบผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้จึงจะมีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินครบถ้วน ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง 
               นางสาวภัทริยาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า วศ. มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 หน่วยรับรองระบบงานของประเทศและดำเนินงานในรูปแบบ Single platform โดยให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034 ปัจจุบันกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ วศ.ได้ให้การรับรองห้องปฏิบัติการมาแล้วกว่า 280 แห่ง
               การจัดอบรมระหว่าง บร. และ  พศ. ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ส่งผลให้บุคลากรที่จะทำหน้าที่ผู้ประเมินได้รับความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและแนวทางการตรวจประเมินได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ถือเป็นเสาหลักสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ และเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพ ความสามารถของหน่วยงานด้านห้องปฏิบัติการให้เป็นที่รู้จักและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในผลการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้