Category: เอกสารหมวดข้อแนะนำ
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits
Files:
pdf.png 1. ข้อแนะนำสำหรับกระบวนการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการและการประเมิน LA-G-01-11/12-22 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 19-12-22

Information
Created 27-09-2562
Changed 09-01-2566
Version LA-G-01-11/12-22 (Thai version)
Size 206.63 KB
System
Downloads 3,337
pdf.png 2. ข้อแนะนำในการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ประเมิน LA-G-02-10/12-22 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 19-12-22

Information
Created 27-09-2562
Changed 09-01-2566
Version LA-G-02-10/12-22 (Thai version)
Size 219.26 KB
System
Downloads 2,031
pdf.png 3. ข้อแนะนำในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเชิงกล LA-G-03-08/06-21 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 24-06-21

Information
Created 27-09-2562
Changed 25-06-2564
Version LA-G-03-08/06-21 (Thai version)
Size 77.6 KB
System
Downloads 1,298
pdf.png 4. ข้อแนะนำในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมี LA-G-04-08/06-21 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 24-06-21

Information
Created 27-09-2562
Changed 25-06-2564
Version LA-G-04-08/06-21 (Thai version)
Size 80.54 KB
System
Downloads 2,086
pdf.png 5. ข้อแนะนำในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านจุลชีววิทยา LA-G-05-07/06-21 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 24-06-21

Information
Created 27-09-2562
Changed 25-06-2564
Version LA-G-05-07/06-21 (Thai version)
Size 77.81 KB
System
Downloads 1,859
pdf.png 6. ข้อแนะนำในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านชีววิทยา LA-G-06-08/06-21 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 24-06-21

Information
Created 27-09-2562
Changed 25-06-2564
Version LA-G-06-08/06-21 (Thai version)
Size 82.97 KB
System
Downloads 1,605
pdf.png 7. ข้อแนะนำในการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด และเกณฑ์การตัดสินที่ใช้ LA-G-07-10/12-22 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 19-12-22

Information
Created 27-09-2562
Changed 09-01-2566
Version LA-G-07-10/12-22 (Thai version)
Size 81.49 KB
System
Downloads 2,063
pdf.png 8. ข้อแนะนำในการหาค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์ทางเคมี LA-G-08-08/06-21 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 24-06-21

Information
Created 27-09-2562
Changed 25-06-2564
Version LA-G-08-08/06-21 (Thai version)
Size 79.72 KB
System
Downloads 1,721
pdf.png 9. ความสอบกลับได้ของการวัด แทนที่ด้วย LA-R-05-10/06-21HOT

วันที่ออกเอกสาร : 24-06-21

Information
Created 27-09-2562
Changed 24-04-2567
Version แทนที่ด้วย LA-R-05-10/06-21
Size 105.59 KB
System
Downloads 1,889
pdf.png10. ข้อแนะนำในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ LA-G-10-08/06-21 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 24-06-21

Information
Created 27-09-2562
Changed 25-06-2564
Version LA-G-10-08/06-21 (Thai version)
Size 93.64 KB
System
Downloads 1,889
pdf.png11. ข้อแนะนำในการตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยตรวจสอบและรับรอง LA-G-11-08/06-21 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 24-06-21

Information
Created 27-09-2562
Changed 25-06-2564
Version LA-G-11-08/06-21 (Thai version)
Size 82.44 KB
System
Downloads 1,592
pdf.png12. ข้อแนะนำในการทบทวนการบริหารหน่วยตรวจสอบและรับรอง LA-G-12-08/06-21 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 24-06-21

Information
Created 27-09-2562
Changed 25-06-2564
Version LA-G-12-08/06-21 (Thai version)
Size 80.01 KB
System
Downloads 1,476
pdf.png13. ข้อแนะนำการกรอกแบบและการยื่นคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง LA-G-13-10/12-22 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 19-12-22

Information
Created 27-09-2562
Changed 24-04-2567
Version LA-G-13-10/12-22 (Thai version)
Size 276.37 KB
System
Downloads 1,983
pdf.png14. ข้อแนะนำในการตรวจประเมินด้านวิชาการห้องปฏิบัติการทดสอบอาหาร อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง LA-G-14-04/06-21 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 24-06-21

Information
Created 27-09-2562
Changed 25-06-2564
Version LA-G-14-04/06-21 (Thai version)
Size 167.5 KB
System
Downloads 1,558
pdf.png15. ข้อแนะนำในการตรวจประเมินด้านวิชาการห้องปฏิบัติการทดสอบจุลชีววิทยา LA-G-15-04/06-21 (Thai version)HOT

วันที่ออกเอกสาร : 24-06-21

Information
Created 27-09-2562
Changed 25-06-2564
Version LA-G-15-04/06-21 (Thai version)
Size 129.82 KB
System
Downloads 1,959

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้