บร.วศ. ร่วมประชุม “IAF-ILAC Joint Annual Meetings 2023” มอนทรีออล ประเทศแคนาดา

on 14 พฤศจิกายน 2566
ฮิต: 1877

  

 IAF-ILAC2023_3  
 IAF-ILAC2023_2  IAF-ILAC2023_1  IAF-ILAC2023_4

 

          นางพจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมประชุม “IAF-ILAC Joint Annual Meetings 2023” ณ มอนทรีออล ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2566 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม General Assembly ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะประเทศสมาชิกที่เป็นหน่วยรับรองระบบงานที่ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม ILAC MRA ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034 จำเป็นต้องให้ความร่วมมือตามหลักการและข้อตกลงการยอมรับร่วมกับ ILAC MRA สำหรับงานประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณา กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการรับรองระบบงาน รวมถึงการลงมติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของ ILAC ในการยอมรับร่วมประเทศสมาชิก อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการรับรองระบบงานด้านต่าง ๆ และรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะทำงาน พร้อมร่วมแสดงข้อคิดเห็นด้านวิชาการ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการให้บริการงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของกองฯ

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้