เร่งเสริมแกร่งบุคลากรของ บร. ด้วยการอบรม หลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17011: 2017

on 15 กันยายน 2566
ฮิต: 1955

  

 2023_17011-3  2023_17011-4
 2023_17011-5  2023_17011-6
 2023_17011-7  2023_17011-8

 

          วันที่ 15 กันยายน 2566 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17011: 2017 – Conformity assessment : Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies” สำหรับบุคลากรของกองฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 30 คน ณ ห้อง 519 ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 1 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้บุคลากรของกองฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และดำเนินการได้สอดคล้องกับ ข้อกำหนด ISO/IEC 17011: 2017 - Conformity assessment : Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies ที่หน่วยรับรองระบบงานจะต้องปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการทบทวนเอกสารหมวดกฎระเบียบของกองฯ ในการดำเนินกิจกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของไทยให้มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากลต่อไป

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้