ขอเชิญชวนร่วมสัมมนาวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในงาน Thailand LAB International 2023

on 04 กันยายน 2566
ฮิต: 735

 

 

thailab 2023 
 

 

          ขอเชิญชวนร่วมสัมมนาวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในงาน Thailand LAB International 2023 ในวันที่ 6 ก.ย. 2566 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้อง MR220 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

 • การจัดการความเสี่ยงของผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
  Risk management for Proficiency Testing Providers (PTPs)
  โดย  คุณจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
          คุณกิจติศักดิ์ ยศอินทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
          กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          เวลา 10.00 - 12.00 น.

 • การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส เพื่อขอการรับรอง ISO/IEC 17025:2017
  Development of Sensory Laboratory for accredited ISO/IEC 17025:2017
  โดย  คุณยุทธภูมิ สัมพันธารักษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
          กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          เวลา 13.00 - 14.00 น.

 • ยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม ESPReL checklist ในรูปแบบ Peer Evaluation
  The enhancement of laboratory safety according to ESPReL checklist by Peer Evaluation
  โดย  คุณดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
          กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
          เวลา 14.00 - 16.00 น.

          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://thailandlabregistration.com/Registration/ChooseTypeRegis.aspx?codeInv=THLAB1002 หรือสแกน QR Code ในภาพ

 

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้