บร.วศ. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้อกำหนด ISO/IEC 17043:2023” เตรียมความพร้อมการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

on 27 กรกฎาคม 2566
ฮิต: 924

  

 iso17043-23-1  iso17043-23-2
 iso17043-23-3  iso17043-23-4

 

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17043 : 2023” ผ่านระบบออนไลน์  ให้แก่เจ้าหน้าที่กองฯ ผู้ประเมิน คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ จำนวนกว่า 200 คน ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566  โดยมี นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ นางเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์ กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ  นางสาวทิพวรรณ นิ่งน้อย และนางวรรณา เพ่งเรืองโรจนชัย ข้าราชการบำนาญ ร่วมเป็นวิทยากร

        ในปัจจุบัน มาตรฐาน ISO/IEC 17043 มีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น โดยได้ประกาศใช้ ISO/IEC 17043: 2023 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะหน่วยรับรองระบบงานเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มีภารกิจและหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จึงมีความจำเป็นต้องจัดอบรมหลักสูตรข้อกำหนด ISO/IEC 17043:2023 เพื่อให้ข้อมูลความรู้ ข้อคิดเห็นและสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญที่เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนจากฉบับเดิม และนำไปปรับใช้ในการตรวจประเมินความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับใหม่และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้