หน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุม “APAC Annual Meetings 2023” รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

on 05 กรกฎาคม 2566
ฮิต: 803
APACMeeting2023 1 APACMeeting2023 3 APACMeeting2023 2

 

                  นางพจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนางภัทรภร ธนะภาวริศ และนางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมประชุม “APAC Annual Meetings 2023” ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมประจำปี ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะประเทศสมาชิกที่เป็นหน่วยรับรองระบบงานที่ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม APAC MRA ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตาม ISO/IEC 17025 การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ตามมาตรฐาน ISO 17034 มีความจำเป็นต้องให้ความร่วมมือตามหลักการและข้อตกลงการยอมรับร่วมกับ APAC MRA ซึ่งการประชุม APAC MRA Council Meeting นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศสมาชิก วัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาและรวมถึงการลงมติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของ APAC ในการยอมรับร่วมประเทศสมาชิก

                  ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร มาตรฐาน ขอบข่ายของการยอมรับร่วม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะทำงาน พร้อมร่วมแสดงข้อคิดเห็นด้านวิชาการ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงระบบการให้บริการงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของกองฯ และการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้