บร. เสริมสร้างความรู้ผ่านการอบรม ด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ

on 10 สิงหาคม 2565
ฮิต: 334

 

assessor_PTP1 assessor_PTP2
assessor_PTP3

 

              วันที่ 8 – 10  สิงหาคม 2565 นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Assessor Training Course for PTP" ณ ห้อง 519 ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทั้งด้านการทดสอบทางการแพทย์ ด้านการทดสอบและสอบเทียบ ซึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินของกองฯ ตาม APAC : Guidelines on Training Course for Assessors (APAC CBC-002) กำหนดไว้ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043, ISO 13528 และข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งเทคนิคและแนวทางการตรวจประเมินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการรับรองฯ เป็นประโยชน์สำหรับนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานรับรองรายงานห้องปฏิบัติการต่อไป

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้