องค์การระหว่างประเทศให้การยอมรับร่วมกรมวิทยาศาสตร์บริการ ด้านการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ส่งเสริมความเชื่อมั่นในผลตรวจวิเคราะห์สินค้าและบริการไทยสู่ระดับสากล

on 13 สิงหาคม 2563
ฮิต: 1190

ilacวันที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (ILAC) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการยอมรับร่วมด้านการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034 ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

SIGNATURE SHEET ILAC ARRANGEMENT BLA DSS 22 July 2020 to include RMP

                             วันที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (ILAC) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการยอมรับร่วมด้านการรับรองความสามารถผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034 ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในนามประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับร่วมฯ ในระดับนานาชาติ ส่งผลให้ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ปัจจุบันนี้ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงของประเทศไทยยังมีจำนวนไม่มาก ในการนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการจะดำเนินการผลักดันผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงภายในประเทศให้มีจำนวนมากขึ้นและให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อลดต้นทุนการสั่งซื้อจากต่างประเทศและเพิ่มศักยภาพผลการวิเคราะห์สินค้าไทยให้ก้าวไกลสู่สากล

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้