วศ. ร่วมมือหน่วยรับรองระบบงานด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

on 19 ธันวาคม 2562
ฮิต: 1857

4AB 1สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (บร.) ประชุมความร่วมมือกับหน่วยรับรองระบบงานของประเทศ (Accreditation Body) ณ ห้องประชุม 230 ชั้น 2 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

4AB 3
4AB 2

                     

                   สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (บร.) ประชุมความร่วมมือกับหน่วยรับรองระบบงานของประเทศ (Accreditation Body) ณ ห้องประชุม 230 ชั้น 2 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อหารือและรายงานประเด็นปัญหาด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการยกระดับหน่วยรับรองระบบงานของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI)

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้