วศ./ก.วิทย์ฯ จัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานรับรองระบบงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ Taiwan Accreditation Foundation (TAF)

on 23 สิงหาคม 2560
ฮิต: 1234

TAF logo 300x268กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการเปิด การประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานรับรองระบบงาน

rsz taf 7 rsz taf 10
rsz taf 12 rsz taf 36

 

                           กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการเปิด การประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานรับรองระบบงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ (DSS) และ Taiwan Accreditation Foundation (TAF) “The 8 DSS-TAF Department Meeting” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้