วศ./ก.วิทย์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารในภาคเหนือ

on 24 สิงหาคม 2560
ฮิต: 1320

rsz 03กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารในภาคเหนือโดยเดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายในระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2560

rsz 01 rsz 02
rsz 03 rsz 04

                       กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารในภาคเหนือโดยเดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายในระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวันกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการ .
                      การดำเนินงานที่สำคัญ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไต้หวัน ได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารในภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
                     1.บริษัทอินเตอร์เทคเทสติ้งเซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)จำกัดเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีและทางจุลชีววิทยา
                     2.บริษัท เชียงใหม่โฟร์เซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีและทางจุลชีววิทยา
                     3. หน่วยจัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่จัดทำกิจกรรมการทดสอบความชำนาญการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดและตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ
                     4. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมีและทาง จุลชีววิทยา
                     ประโยชน์ของผู้ที่ได้รับ การเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้ห้องปฏิบัติการมีแนวทางในการพัฒนาความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ต่อไป

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้