วศ./ก.วิทย์ฯ ต้อนรับหน่วยรับรองระบบงานของประเทศญี่ปุ่น (IAJapan) เข้าเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

on 04 ตุลาคม 2560
ฮิต: 1251

rsz img 9015กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานรับรองระบบงานของประเทศญี่ปุ่น International Accreditation Japan (IAJapan)

rsz img 9043 rsz 1img 8970
rsz img 9015 rsz img 8968

                 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานรับรองระบบงานของประเทศญี่ปุ่น International Accreditation Japan (IAJapan) ได้แก่ Mr. Isao Fujita , Executive Assistant to Chief Executive และ Ms.Kahori Ono, Assitant staff, International Affairs Group ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 610 ชั้น 6 อาคารหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
                 ทั้งนี้คณะผู้แทนจากหน่วยงานรับรองระบบงานของประเทศญี่ปุ่น International Accreditation Japan (IAJapan) ในการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และในโอกาสนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็นเรื่องข้อกำหนด ISO/IEC 17011 ฉบับปรับปรุงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับรองให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ได้ปรับปรุงใหม่ต่อไป

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้