วศ./ก.วิทย์ บุคลากร วศ. รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

on 03 ตุลาคม 2560
ฮิต: 1286

rsz s 6801701871156กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้มีการพัฒนากลไกลและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องการการทุจริต และสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม โดยล่าสุด นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ รักษาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมแสดงความยินดี แด่ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

rsz s 6801701806885 rsz s 6802173859403 rsz s 6801701871156
rsz s 6801701963048 rsz s 6801702078862 rsz s 6801893657944

 

                      กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้มีการพัฒนากลไกลและมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องการการทุจริต และสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม โดยล่าสุด นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ รักษาการอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมแสดงความยินดี แด่ นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าภาควิชาเคมี รุ่นที่ 20 ทั้งนี้ได้รับ โล่เกียรติยศ “ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในงานวันสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ convention hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้