รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

รายชื่อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองความสามารถ ตามมาตรฐาน ISO 17034


ลำดับหมายเลขการรับรองระบบงานชื่อห้องปฏิบัติการวันที่ออกใบรับรองวันที่หมดอายุใบรับรองสถานะการรับรองใบรับรอง
1 ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง-0001 ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 2 พ.ค. 65 1 พ.ค. 69 Accredited
2 ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง-0002 ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงเมล็ดธัญพืช บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด 22 ส.ค. 65 21 ส.ค. 69 Accredited