รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025


ลำดับหมายเลขการรับรองระบบงานชื่อห้องปฏิบัติการวันที่ออกใบรับรองวันที่หมดอายุใบรับรองสถานะการรับรองสาขา/รายการที่ทดสอบใบรับรอง
1 ทดสอบ-0001 ห้องปฏิบัติการ บริษัท เทสท์ เทค จำกัด 19 เม.ย. 66 18 เม.ย. 70 Accredited
2 ทดสอบ-0002 บริษัท บีเจที วอเตอร์ จำกัด Resignation
3 ทดสอบ-0003 ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด 30 ก.ค. 64 29 ก.ค. 68 Accredited
4 ทดสอบ-0004 ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) พระประแดง 26 ต.ค. 66 28 มี.ค. 69 Accredited
5 ทดสอบ-0005 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด 22 พ.ย. 64 21 พ.ย. 68 Accredited
6 ทดสอบ-0006 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 13 ก.พ. 67 21 ส.ค. 69 Accredited
7 ทดสอบ-0008 ห้องปฏิบัติการ บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด Resignation
8 ทดสอบ-0009 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 25 ก.ค. 65 24 ก.ค. 69 Accredited
9 ทดสอบ-0010 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) 19 ก.ย. 56 29 ก.ย. 58 Resignation
10 ทดสอบ-0011 บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนลาบอราทอรีย์ จำกัด 22 มิ.ย. 53 21 มิ.ย. 56 Resignation
12345678910...