รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

รายชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญที่ได้รับการรับรองความสามารถ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043


ลำดับหมายเลขการรับรองระบบงานชื่อห้องปฏิบัติการวันที่ออกใบรับรองวันที่หมดอายุใบรับรองสถานะการรับรองใบรับรอง
1 ทดสอบความชำนาญ-0001 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 ก.ย. 66 13 ก.ย. 70 Accredited
2 ทดสอบความชำนาญ-0002 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 19 เม.ย. 66 18 เม.ย. 70 Accredited
3 ทดสอบความชำนาญ-0003 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 มี.ค. 65 28 มี.ค. 69 Accredited
4 ทดสอบความชำนาญ-0004 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 มิ.ย. 66 20 ธ.ค. 68 Accredited
5 ทดสอบความชำนาญ-0005 Food and Nutrition Research Institute, Proficiency Testing Laboratory, Department of Science and Technology, Republic of the Philippines 28 ก.พ. 65 27 ก.พ. 69 Resignation
6 ทดสอบความชำนาญ-0006 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 ธ.ค. 64 20 ธ.ค. 68 Accredited
7 ทดสอบความชำนาญ-0007 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 31 พ.ค. 65 30 พ.ค. 69 Accredited
8 ทดสอบความชำนาญ-0008 บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 27 ก.พ. 66 26 ก.พ. 70 Accredited
9 ทดสอบความชำนาญ-0009 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ต.ค. 66 26 มิ.ย. 69 Accredited
10 ทดสอบความชำนาญ-0010 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 ธ.ค. 64 20 ธ.ค. 68 Accredited
1234