16
มิ.ย.

clipboard list flatนโยบายการตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 (ประกาศใช้ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563) [รายละเอียดเพิ่มเติม]

26
ธ.ค.

har 424 ธันวาคม 2562 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Harmonization of Assessor, TSC, LAC "

19
ธ.ค.

4AB 1สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (บร.) ประชุมความร่วมมือกับหน่วยรับรองระบบงานของประเทศ (Accreditation Body) ณ ห้องประชุม 230 ชั้น 2 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

19
พ.ย.

NQI 2สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พัฒนาระบบการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

13
พ.ย.

1วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 09.30 – 12.00น. นางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตร์บริการและเจ้าหน้าที่ บร. ให้การต้อนรับ ผศ.พ.ต.ท.ดร. ธิติ มหาเจริญ และผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

29
ต.ค.

ilacกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมงานการลงนามยอมรับร่วมกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement, ILAC MRA) ในการประชุม ILAC-IAF 2019 Join annual meeting, Frankfurt ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562