พิมพ์

วศ./ก.วิทย์ฯ ผู้บริหารลงพื้นที่ จังหวัดสงขลาประสานงานเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่

on 09 ตุลาคม 2560
ฮิต: 1335
rsz image 1a6af7e rsz image e46edb4
rsz image f1ccd24 rsz image 967576f

                  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พร้อมด้วยการเยี่ยมชมผลงานวิจัย นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เพื่อหาเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดสงขลา