ประกาศนโยบายการตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรอง เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19

on 16 มิถุนายน 2563
ฮิต: 57
policy 2 covid19 Page 1 policy 2 covid19 Page 2

 

นโยบายการตรวจประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรองของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 (ประกาศใช้ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563) [รายละเอียดเพิ่มเติม]